Osje?ko-baranjska županija - Valpovo > Poslovne usluge  logo   


    Valpova?ki poduzetni?ki centar d.o.o.

    Kralja Petra Krešimira IV 2, 31 550 Valpovo

    031/ 65 14 11

    vpc.kontakt@gmail.com

    www.valpoc.hr


    Iskoristite popust platite MobiCash aplikacijom. 01/ 888 77 00                                                                                                                                 
Ukoliko nastane problem prilikom evidencije plaćanja Korisnika Partneru
nazovite broj DISPEÄŚERA 0800-949-111, 01-888-77-00, 098-650-001