Sisačko-moslavačka županija - Novska > Foto, video, audio  logo   


    Foto- Video dm (foto studio)

    Radnička 2, 44 330 Novska

    044/ 60 84 61

    www.fotodm.hr


    Iskoristite popust platite MobiCash aplikacijom. 01/ 888 77 00                                                                                                                              

 

 
Ukoliko nastane problem prilikom evidencije plaćanja Korisnika Partneru
nazovite broj DISPEČERA 0800-949-111, 01-888-77-00, 098-650-001