Sisačko-moslavačka županija - Novska > Sve za poljoprivredu  logo   


    Korina-proizvodnja d.o.o. (poljoprivredni proizvodi,stočarstvo)

    Radnička bb, 44 330 Novska

    044/ 60 05 35


    Iskoristite popust platite MobiCash aplikacijom. 01/ 888 77 00                                                                                                                            

 

 
Ukoliko nastane problem prilikom evidencije plaćanja Korisnika Partneru
nazovite broj DISPEČERA 0800-949-111, 01-888-77-00, 098-650-001