Grad Zagreb - Trnje > Nekretnine  logo   


    Euro-trade sport d.o.o. (nekretnine)

    Koturaška cesta 53/3, 10 000 Zagreb

    01/ 61 70 811


    Iskoristite popust platite MobiCash aplikacijom. 01/ 888 77 00                             

                                                                                                                                 

 

 
Ukoliko nastane problem prilikom evidencije plaćanja Korisnika Partneru
nazovite broj DISPEČERA 0800-949-111, 01-888-77-00, 098-650-001