Grad Zagreb - Maksimir > Instrumenti  logo   


    Glazbena kutija d.o.o. (instrumenti)

    Harambaši?eva 60, 10 000 Zagreb

    01/ 23 21 044

    info@glazbena-kutija.hr

    www.glazbena-kutija.hr 


    Iskoristite popust platite MobiCash aplikacijom. 01/ 888 77 00                                                                                                                          

 

 
Ukoliko nastane problem prilikom evidencije plaćanja Korisnika Partneru
nazovite broj DISPEÄŚERA 0800-949-111, 01-888-77-00, 098-650-001